Background

De tuinen

De gemiddelde tuin heeft een oppervlakte van circa 200 m2. Naast een hele tuin bieden wij de leden ook de mogelijkheid om een halve tuin te huren. Het is geen dure hobby. Uiteindelijk, als u meer ervaring heeft, kan de tuin u zelfs een kleine besparing opleveren. De huur is €32,- per jaar plus eenmalig een borg van €25,-.

De grond bestaat uit zeer vruchtbare rivierklei. De teelt van aardappelen is maximaal eenmaal per vier jaar op hetzelfde stukje van de tuin toegestaan.

Daar het terrein in bruikleen is van de gemeente Culemborg wordt het onderhoud van de tuinen en het beheer van het gehele terrein minimaal 2 keer per jaar door de gemeente Culemborg gecontroleerd.

De nadruk ligt bij onze vereniging op het tuinieren en dus niet bij openluchtrecreatie. Het houden van dieren en barbecues en dergelijke komt bij ons niet voor. Op het complex zijn 10 waterpompen met tevens de mogelijkheid om voor korte tijd een motorpomp aan te sluiten.

Iedereen kan in principe een moestuin hebben en daarom treft u bij ons mensen van alle mogelijke leeftijden en achtergronden aan die groenten en fruit verbouwen maar ook bijen houden voor de productie van honing en druiven telen om wijn van te maken.

Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is houden wij u op de hoogte van mededelingen zoals de datum en de tijd waarop de container voor afvoer van afval geplaatst wordt.

Plattegrond

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Algemene bestuursleden:


de heer T. Bikker
de heer A. van Leur
de heer W.A. Dogterom

de heer M. Ramdani
de heer M. Chouay

Het werk van het bestuur wordt ondersteund door de tuincommissaris de heer J. Heijnen.

Statuten

Via onderstaande link kunt u de statuten van de vereniging downloaden.
Downloaden

Huishoudelijk regelement

Via onderstaande link kunt u het Informatieblad VTV De Voorkoop downloaden. Dit informatieblad is een beknopte samenvatting van het huishoudelijk regelement.
Downloaden

Via onderstaande link kunt u het huishoudelijk regelement downloaden.
Downloaden

Historie

Al heel lang verbouwen particuliere tuinders hun groente op een terrein even buiten Culemborg langs de weg Weithusen richting Beusichem. In het verleden beheerde Stichting Volkstuinen Culemborg het complex. In 1992 ontstaat er een discussie over de toekomstige bestemming van het volkstuinterrein De Voorkoop en wordt duidelijk dat het gebruik als volkstuin per 1 januari 1995 zal eindigen. In de tussenliggende periode wordt het beheer overgedragen aan Houdringe Rentmeesterskantoor BV. Het gebruik van de volkstuinen eindigt formeel vanaf dan ieder jaar per 31 december en de gebruiksperiode wordt telkens voor een jaar verlengd. Het is een verwarrende periode.

In 1995 neemt een groep tuinders het initiatief om het gebruik van de tuinen voor de toekomst veilig te stellen en gaat in overleg met de Gemeente. Op 19 december 1995 kan een voorlopig bestuur de medetuinders berichten dat men waarschijnlijk voor een langere duur kan blijven tuinieren na een herinrichting van het gebied.

Begin 1996 wordt het natste gedeelte van het toenmalige tuincomplex (zuidoostkant) toegevoegd aan het natuurgebied De Zump. Een ander deel wordt toegewezen aan Stiching Wilg en Mand met als doel het zoeken naar nieuwe perspectieven voor het Nederlandse mandenmaatwerk.

De gemeente Culemborg voert dat jaar, 1996, de herinrichting uit die meer dan 100.000,- gulden zal kosten.

In de bestuursvergadering van 26 januari 1996 wordt afgesproken dat het bestuur in de toekomst bestaat uit vijf leden t.w. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden.

Op 17 april 1996 is de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging in het pand van Stichting Palet, Ridderstraat 186 te Culemborg. In deze vergadering wordt het bestuur tot 7 leden uitgebreid.

Begin 2001 wenst het voltallig bestuur niet langer aan te blijven en kan ternauwernood voorkomen worden dat de Vereniging ophoudt te bestaan. Voor een proefperiode van één jaar is een nieuw bestuur bereid om de vereniging te vertegenwoordigen mits er doorlopend minimaal twee Marokkaanse leden zitting nemen in de commissie van toezicht.