Background

Contact

Postadres

Volkstuinvereniging de Voorkoop
p/a Semetanastraat 16
4102 BB Culemborg
Secretariaat:

De heer A. van Leur email: acvanleur@gmail.com

Rekeningnummer: NL33INGB0007228739
KVK-nummer: 40157592