Background

Contact

Postadres

Volkstuinvereniging de Voorkoop
p/a Semetanastraat 16
4102 BB Culemborg
Secretariaat:

Mevrouw C.A. van Rijswijk-Claasen
Kamperfoelie 25
4102 JX Culemborg
tel. (0345) 515679
email: secretariaat@volkstuinverenigingdevoorkoop.nl

Rekeningnummer: NL33INGB0007228739
KVK-nummer: 40157592