Background

Huren van een tuin

Huren van een tuin

Om een tuin te kunnen huren moet u lid van de vereniging zijn. U huurt een tuin voor een heel kalenderjaar. Hierna worden huur en lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Hoe gaat het in z’n werk en wat kost het?

Nadat wij uw inschrijfformulier en €5,- inschrijfgeld hebben ontvangen zenden wij u een bevestiging dat u op de wachtlijst geplaatst bent. Tevens ontvangt u de statuten en het huishoudelijk reglement.

U krijgt van ons bericht op het moment dat er een tuin voor u beschikbaar komt. U krijgt in tweevoud een huurovereenkomst toegestuurd waarvan één exemplaar getekend retour gezonden wordt. Met het aangaan van de huurovereenkomst bevestigt u zich te zullen houden aan de bepalingen en voorschriften zoals in de statuten en het huishoudelijk Reglement is vastgelegd.

De jaarlijkse contributie is €32,- voor een hele tuin en €16,- voor een halve tuin. Tevens betaalt u eenmalig €25,- borg voor zowel een hele als halve tuin en €2,- borg voor de sleutel van het 2e toegangshek. Wanneer u de tuinhuur opzegt en de sleutel inlevert, ontvangt u de borg retour wanneer de staat van uw tuin bij oplevering door een lid van het bestuur is goedgekeurd.

INSCHRIJFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP EN PLAATSING OP DE WACHTLIJST